Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 15 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 02 декември 2019, 14:38

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Отговор.

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

4978/15.11.2019

НИЗАР РАШИД АСААД

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ4978/30.09.2019

2

63571/15.11.2019

ПЕТРОГРАД I ООД

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63571-1/24.07.2019

3

65096/15.11.2019

МАРТИНА ГЕОРГИЕВА ТАУШАНОВА

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65096-1/19.09.2019

4

65432/15.11.2019

ДЕЯН ЖИВКОВ АВДИЖИЕВ

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65432-1/28.09.2019

5

66084/15.11.2019

ЙОВКА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ66084-1, 66082-1, 66078-1/24.10.2019

6

66440/15.11.2019

РУМЕНИ ЕООД

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ66440-1,66441-1/26.10.2019

7

67226/15.11.2019

ТРИФОН СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ67226-1/27.11.2018  и Отговор №3903/27.11.2018 г.

8

67535/15.11.2019

ЕКОТЕРМАЛ СТРОЙ 1 ООД

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ67535-1, 67539-1, 67540-1, 67541-1, 67542-1, 67543-1, 67546-1, 67547-1, 67548-1, 67549-1, 67550-1/11.12.2018 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 15.11.2019 г. до 02.12.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 509 последна промяна: 14:41:28, 15 ноември 2019