Съобщение до Тома Градев Стоянов

Съобщение до Тома Градев Стоянов

Публикувано на: вторник, 03 декември 2019
Валидно до: вторник, 17 декември 2019, 09:13

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

Тома Градев Стоянов с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул. "Въстаническа" 39, за съставен Констативен акт № В-7/11.11.2019г., за премахване на строеж: "Извършване на вертикална планировка на незастроен поземлен имот с идентификатор 07079.9.338 по КК на гр. Бургас чрез насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина 170.00 м., ширина 63.00 м.", находящ се  в поземлен имот с идентификатор 07079.9.338 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ XIII-3 в масив 25, местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник", гр. Бургас.

Констативният акт е съставен на основание чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считан от датата на съобщаването му, до Община  Бургас, Дирекция "ЦАУ - Възраждане", до бл.26, (гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", стая №5, тел.056/907 466 - главен специалист БКСВЕ Стела Георгиева)


свали като pdf разглеждания: 466 последна промяна: 09:14:53, 03 декември 2019