Съобщение до Атанас Христов Апостолов

Съобщение до Атанас Христов Апостолов

Публикувано на: вторник, 03 декември 2019
Валидно до: вторник, 17 декември 2019, 11:33

ДО

АТАНАС ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

УЛ. "ЦАР СИМЕОН I" №111, ВХ.1, ЕТ.6, АП12

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2953/02.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IX-1312 в кв.24 и УПИ VI-1312 в кв.27, кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 492 последна промяна: 11:34:32, 03 декември 2019