Съобщение до Райчо Пенев Велев

Съобщение до Райчо Пенев Велев

Публикувано на: вторник, 03 декември 2019
Валидно до: вторник, 17 декември 2019, 11:34

ДО

РАЙЧО ПЕНЕВ ВЕЛЕВ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3743/02.12.2019 г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 461 последна промяна: 11:35:54, 03 декември 2019