Съобщение за издадено разрешение за строеж №220/04.12.2019г.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №220/04.12.2019г.

Публикувано на: петък, 06 декември 2019
Валидно до: петък, 20 декември 2019, 13:25

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Странджа планина"№19

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №220/04.12.2019г. за обект: "Преустройство на магазин с идентификатор 07079.608.16.1.111 по КК на гр.Бургас в административно-офисен център" в УПИ I, кв.171 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, находящ се в сграда с идентификатор 07079.608.16.1 по КККР на гр.Бургас, УПИ I, кв.171 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас на името на Община Бургас.

Същото е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/907 299.
Гл.специалист: Ст.Колева


свали като pdf разглеждания: 803 последна промяна: 13:27:08, 06 декември 2019