Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 06 декември 2019
Валидно до: петък, 20 декември 2019, 14:40

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 67894 -1/06.12.2019 г.

 

ДЕНА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67891 -1/21.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67892 -1/21.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67893 -1/21.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67894 -1/21.12.2018 г.

2

№ СВ 67890 - 1/06.12.2019 г

ЯНКО ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67888 - 1/21.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67889 - 1/21.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67890 - 1/21.12.2018 г.

3

№ СВ 67776 - 1/06.12.2019 г.

БРИТИШ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67762 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67763 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67764 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67765 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67766 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67767 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67768 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67769 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67770 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67771 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67772 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67773- 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67775 - 1/18.12.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 67776 - 1/18.12.2018 г.

4

№ СВ 66389 - 1/06.12.2019 г.

 

ЕВТИМ ПЕТКОВ УЗУНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66389 - 1/26.10.2018 г.

5

№ СВ 66468 - 1/06.12.2019 г.

СТОЙКО ПАВЛОВ ЛИБЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66468 - 1/29.10.2018 г.

6

№ СВ 66396 - 1/06.12.2019 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66396 - 1/26.10.2018 г.

7

№СВ 66559 - 1/06.12.2019 г.

КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66559 - 1/30.10.2018 г.

8

№ СВ 64613 - 1/06.12.2019 г.

ЕСТИМАКС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64613 - 1/07.09.2018 г.

9

№ СВ 65029 - 1/06.12.2019 г.

ИРИН ДИМЧЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 65029 - 1/18.09.2018 г.

10

№СВ 65031 - 1/06.12.2019 г.

КЕРКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65031 - 1/18.09.2018 г.

 

11

№СВ 65036 - 1/06.12.2019 г.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БУЛГУРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65036 - 1/18.09.2018 г.

12

№ СВ 65320 - 1/06.12.2019 г.

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65320 - 1/26.09.2018 г.

13

№СВ 65439 - 1/06.12.2019 г.

РУСА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65439 - 1/28.09.2018 г.

14

№ СВ 65450 - 1/06.12.2019 г.

СТЕФАН ЛАЗАРОВ НИБУР

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65450 - 1/28.09.2018 г.

15

№ СВ 63885 - 1/06.12.2019 г.

ТОНКА ХРИСТОВА ДРЕНАКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63882 - 1/21.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63883 - 1/21.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63884 - 1/21.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63885 - 1/21.08.2018 г.

16

№СВ 63753 - 1/06.12.2019 г.

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДОБРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63751 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63752 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63753 - 1/03.08.2018 г.

17

№ СВ 63281 - 1/06.12.2019 г.

ИВАН ВАСИЛЕВ ДОНКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63278 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63279 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63280 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63281 - 1/06.07.2018 г.

18

№СВ 63607 - 1/06.12.2019 г.

ЛОГИ-БГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63601 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63602 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63603 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63604 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63605 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63606 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63607 - 1/26.07.2018 г.

19

№ СВ 61928 - 1/06.12.2019 г.

СУЛКА ХРИСТОВА ЕВРОПОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 61928 - 1/18.04.2018 г.

20

№ СВ 56794 -

 1/06.12.2019 г.

МБ ГРУП 09

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 56794 - 1/03.05.2017 г.

 

21

№СВ 59001 - 1/06.12.2019 г.

КУУЛ ПЛЕЙС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 59001 - 1/16.10.2017 г.

22

№ СВ 59002 - 1/06.12.2019 г.

П.И. ДЕВЕЛОПМЪНТС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 59002 - 1/16.10.2017 г.

23

№ СВ 59003 - 1/06.12.2019 г.

ЕЛБОМА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 59003 - 1/16.10.2017 г.

24

№ СВ 58558 - 1/06.12.2019 г.

КОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58557 - 1/03.10.2017 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58558 - 1/03.10.2017 г.

25

№ СВ 59000 - 1/06.12.2019 г.

АРТАЛЕКС 2008

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 59000 - 1/16.10.2017 г.

26

№ СВ 58556 - 1/06.12.2019 г.

ИВА-ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ-РУСЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58556 - 1/03.10.2017 г.

27

№ СВ 72582 - 1/06.12.2019 г.

ШКЕТИЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72580 - 1/02.08.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72581 - 1/02.08.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72582 - 1/02.08.2019 г.

28

№ СВ 72817 - 1/06.12.2019 г.

ТИТАН БУРГАС 2012 ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72817 - 1/12.08.2019 г.

29

№ СВ 72495 - 1/06.12.2019 г.

НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ПАНГЕЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72495 - 1/01.08.2019 г.

 

30

№ СВ 72819 - 1/06.12.2019 г.

ДЖЕЙМИ ОЛИВЪР ПИЦА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72819 - 1/12.08.2019 г.

 

31

№ СВ 67922 - 1/06.12.2019 г.

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67922 - 1/08.01.2019 г.

32

№ СВ 69701 - 1/06.12.2019 г.

АСЯ СЕВДАЛИНОВА ШЕКЕРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69701 - 1/15.04.2019 г.

33

№ СВ 71083 - 1/06.12.2019 г.

СЕЛС БУРГАС ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71071 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71072 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71073 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71074 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71075 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71076 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71077 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71078 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71079 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71080 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71081 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71082 - 1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 71083 - 1/12.06.2019 г.

34

№ СВ 70982 - 1/06.12.2019 г.

АГЕНТСТВО НОМЕР 1

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70982 - 1/11.06.2019 г.

35

№ СВ 66104 - 1/06.12.2019 г.

НИНА ГЕОРГИЕВА НАКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66104 - 1/24.10.2018 г.

 

36

№ СВ 63656 - 1/06.12.2019 г.

АКТИВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63651 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63652 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63653 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63654 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63655 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63656 - 1/27.07.2018 г.

 

 

 

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 06.12.2019 г. до 20.12.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 822 последна промяна: 14:41:15, 09 декември 2019