СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДРА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА, СТОЙЧО МАРИНОВ ГИЧЕВ, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДРА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА, СТОЙЧО МАРИНОВ ГИЧЕВ, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

Публикувано на: четвъртък, 12 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 26 септември 2019, 17:15

ДО

ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ

Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, БЛ.1Б, ВХ.15, ЕТ.1

 

АЛЕКСАНДРА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА

Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.51, ВХ.7, ЕТ.1

 

СТОЙЧО МАРИНОВ ГИЧЕВ

Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.51, ВХ.7, ЕТ.1

 

ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 14,ЕТ.2, АП.2

 

Уведомяваме, Ви че е издадена Заповед №1871/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-989, L-990, LI-991, LII-992, XLVI-249 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.989, 07079.30.990, 07079.30.991, 07079.30.992 и 07079.30.249 по КК на гр. Бургас Същата е изложена в сградата на Община Бургас , ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30 до 12.30. тел. За връзка 056/907-286

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

 

Гл. специалист:........................

      И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 206 последна промяна: 09:39:39, 10 декември 2019