Съобщение до Павел Митев, Силвия Митева и Сабри Ерген

Съобщение до Павел Митев, Силвия Митева и Сабри Ерген

Публикувано на: вторник, 07 януари 2020
Валидно до: петък, 17 януари 2020, 09:47

ДО

ПАВЕЛ ЖИВКОВ МИТЕВ

УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №17, ЕТ.4, АП.7

 ГР. БУРГАС

 

СИЛВИЯ ЖИВКОВА МИТЕВА

УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №17, ЕТ.4, АП.7

 ГР. БУРГАС

 

САБРИ ЕРГЕН

УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР АНТОНИЙ" ООД 

С. ПОЛЯНОВО 8544, МЕСТНОСТ "МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА" №1

ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА АЙТОС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3352/04.11.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI-1193, кв.13, по плана на кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 347 последна промяна: 09:50:01, 07 януари 2020