Съобщиние до г-жа Ембие Фикри Каймак

Съобщиние до г-жа Ембие Фикри Каймак

Публикувано на: понеделник, 13 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 13 февруари 2020, 11:49

 

ДО

Г-ЖА ЕМБИЕ ФИКРИ КАЙМАК

УПРАВИТЕЛ НА

"ДУРАК 2016" ООД

В изпълнение на чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Ембие Фикри Каймак управител на "Дурак 2016" ООД, че е издадено удостоверение за утвърдена категория №2791/24.04.2019г. на туристически обект - кафе-аперитив "Туркиш/Turkish" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №42, което е необходимо да получите в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на публикуването му.

Удостоверението следва да се получи от управителя на "Дурак 2016" ООД или от упълномощено лице на следният адрес: гр. Бургас  ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19 - Дирекция "Икономика и стопански дейности".

След изтичането на 7 (седем) дневният срок, съобщението се счита за връчено.

 


свали като pdf разглеждания: 322 последна промяна: 16:10:54, 13 януари 2020