Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 13 януари 2020
Валидно до: понеделник, 27 януари 2020, 12:20

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

 

1

58715/13.01.2020

РАДКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58715-1/06.10.2017

 

2

62861/13.01.2020

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62861-1/28.06.2018

 

3

62890/13.01.2020

НИКОЛА ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62890-1, 62893-1, 62892-1/29.06.2018

 

4

63227/13.01.2020

ФИЛИП ИМРЕ ЧОРИО

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ63227-1/05.07.2018

 

5

63620/13.01.2020

СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63620-1/27.07.2018

 

6

63742/13.01.2020

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63742-1, 63741-1, 63740-1, 63739-1/02.08.2018

 

7

63749/13.01.2020

ДИ ЕН ДИ -75 ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63749-1/02.08.2018

 

8

65638/13.01.2020

ЛЕФТЕРИС ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65638-1, 65639-1/08.10.2018

 

9

66311/13.01.2020

СТРОЙ КАР ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66311-1, 66303-1/25.10.2018

 

10

67188/13.01.2020

НЕД СИ ИНВЕСТ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67188-1, 67187-1/23.11.2018

 

11

67193/13.01.2020

ДОГРАМА АД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67193-1, 67191-1, 67190-1, 67189-1/23.11.2018

 

12

67534/13.01.2020

АКВА - ТРЕЙД ООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67534-1, 67533-1, 67531-1/11.12.2018

 

13

74648/13.01.2020

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74648-1, 74647-1/19.11.2019

 

14

75037/13.01.2020

СТОЯН ДИМЧЕВ БАРАКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75037-1/26.11.2019

 

15

75222/13.01.2020

ГЕОРГИ ДИМОВ ЛУЧИЯНО

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75222-1, 75221-1/28.11.2019

 

16

75186/13.01.2020

ПЕНЧО ЮЛИЕВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75186-1, 75191-1, 75192-1,75196-1, 75193-1, 75197-1/28.11.2019

 

17

75437/13.01.2020

ИВАН РАДЕВ ВЪТЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75437-1/03.12.2019

 

18

75665/13.01.2020

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75665-1, 75664-1/06.12.2019

 

19

65774/13.01.2020

ПЕТКО ПАВЛОВ НИКОЛОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65774-1, 65772-1, 65771-1/16.10.2018

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.01.2020 г. до 27.01.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 799 последна промяна: 12:21:33, 13 януари 2020