Съобщение за издадени Заповед №3670/29.11.2019 г.

Съобщение за издадени Заповед №3670/29.11.2019 г.

Публикувано на: вторник, 14 януари 2020
Валидно до: вторник, 28 януари 2020, 11:59

Съобщение за издадени Заповед №3670/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас и Заповед №3671/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на РУП за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас.

 

 

           

ДО

Мария Маринова Сотирова, Кети Иванова Николова, Анна Видева Видева, Петър Дянков Бъчваров, Дана Петрова Бъчварова, Антония Владимирова Георгиева, Николай Петков Николов, Илия Костов Йовчев, Марчи Димова Топчийска, Марина Петкова Велчева, "Амко" ЕООД, собственици в ПИ с идентификатор 47202.607.193,  по КК на гр.Бургас.

 

 

 

 

Изх.№94-01-11769/4/14.01.2020г.                    

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3670/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас и Заповед №3671/29.11.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на РУП за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас.

          Същите са изложени в стая № 217 на Дирекция "ЦАУ Зора" и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.

            Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд - град Бургас в 14 дневен срок от съобщаването им.

 

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                                 Илияна Иванова

                                                                                                        Главен специалист

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 656 последна промяна: 12:00:29, 14 януари 2020