Съобщение на Община Бургас за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщение на Община Бургас за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: четвъртък, 16 януари 2020
Валидно до: сряда, 29 януари 2020, 16:19

Изх.№70-00-5153/4/16.01.2019                                         

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.686 ПО КК
НА ГР. БУРГАС, АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС
КВ.ВЕТРЕН, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

ДО "СВЕТА СОФИЯ БИЛДИНГ"ЕООД
КАМАЛ АБУ МЕЛИХ
ГР.БУРГАС, УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"№13

ДО ТОНЬО  ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГР.БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№39, ЕТ.5

ДО МАЛИНКА ИЛИЕВА ШОЙЛЕКОВА
ГР.ЛОВЕЧ, УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"№39

ДО СТАНИМИР ИЛИЕВ КОВАЧЕВ
ГР.ЛОВЕЧ, УЛ."ХАРМАНСКА" №24

ДО "ОМЕГА ЛУКС ИМОТИ"ЕООД
БОРИС ЙОРДАНОВ КЪДРЕВ
ГР. БУРГАС, УЛ.АДАМ МИЦКЕВИЧ №5, ВХ. 2, ЕТ. 8, АП. 11

ДО СТАНИМИР ПЕНЧЕВ ШКОДРОВ
ФЕРМА БАДЕМОВАТА ГРАДИНА - ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ И  ДОБРИ ПЕНКОВ ФУРНАДЖИЕВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.64, ВХ.1, ЕТ.4,АП.12

ДО "БИС ИНВЕСТ"
СТАНИМИР ПЕНЧЕВ ШКОДРОВ
ГР.БУРГАС, ПЛ.БАБА ГАНКА №5, ЕТ.2

ДО НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЗЪБОВ

ДО НИКОЛИНКА СТАНКОВА КОПРИНКОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."ЦАР САМУИЛ"№45, ЕТ.3

ДО БИС ХОУМ ООД
СТАНИМИР ПЕНЧЕВ ШКОДРОВ
ГР.БУРГАС, ПЛ.БАБА ГАНКА №5, ЕТ.2

ДО КРАСИМИР ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН , УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№30

ДО ПЛАМЕН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.66, ЕТ.1, АП.76

ДО СТЕМОНА ПАВЛОВА СИМЕОНОВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.66, ЕТ.1, АП.76

ДО ФАРМА ВИТА ЕООД

СТОЯН РАЙКОВ КОПРИНКОВ
ГР.БУРГАС, УЛ.ЦАР САМУИЛ 45, ЕТ.3, АП. 6

ДО РАДОСТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.32, ВХ.1, ЕТ.1, АП.1

 

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІIІ-593, ІX-593, ХІ-593, XX-581 и XXVІ-581 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.710.682 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

Изготвил:
Ирина Петракиева, Главен-специалист


свали като pdf разглеждания: 354 последна промяна: 15:07:37, 17 януари 2020