Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Север"

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Север"

Публикувано на: четвъртък, 16 януари 2020
Валидно до: събота, 16 януари 2021, 17:04

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628

Уведомяваме Ви, че със Заповед №106/15.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:..................                                                                                                                      
                      /И.Петракиева/

 

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХХVIII в кв.25 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.605.84 по КК на гр.Бургас и ПИ с идентификатор 07079.605.720

Уведомяваме Ви, че със Заповед №106/15.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII в кв.25 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.605.84 по КК на гр.Бургас и ПИ с идентификатор 07079.605.720 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................
                       /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 336 последна промяна: 17:07:07, 16 януари 2020