Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: понеделник, 20 януари 2020
Валидно до: понеделник, 20 януари 2020, 16:22

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ V-14, кв.124 по плана на зона "В" ж. р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.653.576 по КККР на гр. Бургас".          

 


свали като pdf разглеждания: 619 последна промяна: 16:23:13, 20 януари 2020