Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 21 януари 2020
Валидно до: понеделник, 03 февруари 2020, 16:39

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ75506-1/20.01.2020

 

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75506-1/04.12.2019

№ММ75507-1/04.12.2019

2

№ГЧ62362-1/20.01.2020

БОНИ КОМЕРС АД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62362-1/20.06.2018

№ГЧ62361-1/20.06.2018

№ГЧ62360-1/20.06.2018

№ГЧ62359-1/20.06.2018

3

№ГЧ58294-1/20.01.2020

КАЛЕ - СТИЛ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ58294-1/27.09.2017

4

№ГЧ58437-1/20.01.2020

СТРОЙНАДЗОР

 

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ58437-1/29.09.2017

5

№ГЧ63075-1/20.01.2020

 

АВТОСАУНД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ63075-1/03.07.2018

6

№ГЧ62857-1/20.01.2020г.

ПАЛМИРА АВТОТРЕЙДИНГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62857-1/28.06.2018

7

№ММ74460-1/20.01.2020г.

ГЕОРГИ КОСЕВ ТЕРЗИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74460-1/18.11.2019

8

 

 

*******

 

Акт за установяване на задължение по декларация

 

9

№ММ72291-1/20.01.2020

 

МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72291-1/26.07.2019

№ММ72292-1/26.07.2019

№ММ72293-1/26.07.2019

№ММ72294-1/26.07.2019

 

10

№ГЧ58427-1/20.01.2020

РИЪЛТ НА МАРА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ58427-1/29.09.2017

 

11

№ГЧ58358-1/20.01.2020

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ58358-1/28.09.2017

12

№ГЧ58848-1/20.01.2020

ПЕТЪР ВЕЛКОВ ФОТЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ58848-1/10.10.2017

13

№ГЧ59077-1/20.01.2020

ББПС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ59077-1/19.10.2017

14

№ГЧ59787-1/20.01.2020

ТОМАС ТУР БУРГАС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ59787-1/03.11.2017

15

№ГЧ57484-1/20.01.2020

ВИХАУС ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ57481-1/26.05.2017

№ГЧ57482-1/26.05.2017

№ГЧ57483-1/26.05.2017

№ГЧ57484-1/26.05.2017

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 21.01.2020 г. до 03.02.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 251 последна промяна: 16:41:25, 23 януари 2020