Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 06 февруари 2020, 16:41

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ11_14/1/.67.1-1/23.01.2020 г.

"ГЕОДЕКОР" ООД

*********

ГЯ11_14/1/.67.1-1 и ГЯ11_14/1/.67.2-1 от 15.09.2016 г.

2.

ГЯ11_14/1/-6/23.01.2020

"ДАЙМЪНД ДИВЕЛОПМЪНТС" ООД

*********

ГЯ11_14/1/-6 от 27.09.2016 г.

3.

ГЯ59919-1/23.01.2020 г.

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА

*********

ГЯ59919-1 от 20.10.2017 г.

4.

ГЯ59521-1/23.01.2020 г.

АПТИ ЮСЕИН АСАН

*********

ГЯ59521-1 от 25.10.2017 г.

5.

ГЯ59520-1/23.01.2020 г..

"ФРИЙДЪМ ХОУМС" ЕООД

*********

ГЯ59520-1 от 27.10.2017 г.

6.

ГЯ62442-1/23.01.2020  г.

"ПОПЪТЕН ВЯТЪР 2013" ЕООД

*********

ГЯ62442-1 от 21.06.2018 г.

7.

ГЯ63106-1/23.01.2020 г.

ВАНЯ ГАНЧЕВА ГЕНЕВА

*********

ГЯ63106-1 от 03.07.2018 г.

8.

ГЯ64991-1/23.01.2020 г.

НИКОЛА КОЛЕВ ХАМБУТЕВ

*********

ГЯ64991-1 и ГЯ64992-1 от 18.09.2018 г.

9.

ГЯ65087-1/23.01.2020 г.

ПРОЛЕТИНА БЕЛЧЕВА КОВАЧЕВА

*********

ГЯ65087-1; ГЯ65089-1; ГЯ65087-1; ГЯ65091-1 и ГЯ65092-1 от 19.09.2018 г.

10.

ГЯ65602-1/23.01.2020 г.

ЛЮБОМИР МИЛЕНОВ СИМЕОНОВ

*********

ГЯ65602-1 и ГЯ65603-1 от 04.10.2018 г.

11.

ГЯ65611-1/23.01.2020 г.

"БУКОВИНА 2000" ЕООД

*********

ГЯ65611-1 от 05.10.2018 г.

12.

ГЯ66906-1/23.01.2020 г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

*********

ГЯ66906-1; ГЯ66908-1 и ГЯ66909-1   от 08.11.2018 г.

13.

ГЯ66946-1/23.01.2020 г.

АТАНАС ЯНЧЕВ ЯНЕВ

*********

ГЯ66946-1; ГЯ66948-1; ГЯ66949-1; ГЯ65091-1 и ГЯ66950-1 от 15.11.2018 г.

14.

ГЯ66959-1/23.01.2020 г.

"МКМ-ТРАНС" ЕООД

*********

ГЯ66959-1 и ГЯ66960-1 от 19.11.2018 г.

15.

ГЯ67778-1/23.01.2020 г.

ИВО ИВАЙЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

*********

ГЯ67778-1 от 04.10.2018 г.

16.

ГЯ67792-1/23.01.2020 г.

НЕВИНЕ МЕХМЕД АКДОГУ

*********

ГЯ67792 от 18.12.2018 г.

17.

ГЯ74174-1/23.01.2020 г.

"ДЖОН - ПИЕР КЛАРК" ЕООД

*********

ГЯ74174-1 от 13.11.2019 г.

18.

ГЯ74989-1/23.01.2020 г.

"ФЛАЙ МОТОРЕПОРТ" ЕООД

*********

ГЯ74989-1 от 26.11.2019 г.

19.

ГЯ75336-1/23.01.2020 г.

"БАЛТИК ИНВЕСТ" ООД

*********

ГЯ75336-1 от 02.12.2019 г.

20.

ГЯ76369-1/23.01.2020 г.

ГИНКА СТОЯНОВА МОНЕВА

*********

ГЯ76369-1 от 18.12.2019 г.

21.

ГЯ76392-1/23.01.2020 г.

НИКОЛА  НИКОЛОВ  ФИЧЕВ

*********

ГЯ76392-1; ГЯ76393-1; ГЯ76395-1; ГЯ76396-1  от 18.12.2019 г.

22.

ГЯ76495-1/23.01.2020 г.

ЛЮДМИЛА КУЛАГИНА

*********

ГЯ76495-1 от 19.12.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.01.2020 г. до 06.02.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 652 последна промяна: 16:42:59, 23 януари 2020