Съобщение до етажните собственици в сграда на ул. „Карлово“ № 9

Съобщение до етажните собственици в сграда на ул. „Карлово“ № 9

Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: петък, 14 февруари 2020, 16:33

ДО

Живко Тодоров Желев, Иван Стоянов Едрев, Дичо Драгиев Кунев, Йовка Иванова Кунева, собственици в жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Карлово" №9, ПИ с идентификатор 47202.607.278.3  по КК на гр. Бургас

 

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж  №4-"З"/27.01.2020г. за строеж: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ЦЕЛ ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНО ЖИЛИЩЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.278.3.2 НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩА В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.278.3 ПО КК НА ГР.БУРГАС", находящ се в УПИ XV, кв.21 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.278 по КК на гр. Бургас.

На основание чл. 149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление.


свали като pdf разглеждания: 341 последна промяна: 16:35:49, 31 януари 2020