Съобщение до Лилия Спасова, Валери Велков и Васил Пенчев

Съобщение до Лилия Спасова, Валери Велков и Васил Пенчев

Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: петък, 14 февруари 2020, 16:38

ДО

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА 

УЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" №5, ЕТ.4, АП.15

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ 

УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №28, ЕТ.3, АП.5

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.81, ВХ.5, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните административни актове: решение №3738/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2647 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №070005 по Картата на възстановената собственост) бивш Централен стопански двор "Пети километър", гр. Бургас и УПИ VIII, кв.20, гр. Бургас и решение №3739/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2649 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №070006 по Картата на възстановената собственост) бивш Централен стопански двор "Пети километър", гр. Бургас и УПИ V, кв.20, гр. Бургас.

Решенията са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 328 последна промяна: 16:40:42, 31 януари 2020