Съобщение до Сийка Николова Блеезер

Съобщение до Сийка Николова Блеезер

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: сряда, 19 февруари 2020, 09:55

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СИЙКА НИКОЛОВА БЛЕЕЗЕР

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК", БЛ. 101, ВХ.4, ЕТ.6, АП.16

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3564/21.11.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ VI-5010430 в кв.40 по плана на с. Маринка.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             05.02.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 542 последна промяна: 09:56:42, 05 февруари 2020