Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: сряда, 19 февруари 2020, 11:15

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

РАДКА ДИМИТРОВА ГИНЕВА                                                               

УЛ. "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №1                                                  

ГР. БУРГАС

 

ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ГИНЕВА

Ж.К "ЛАЗУР", БЛ. 2, ЕТ.8, АП.39

ГР. БУРГАС

 

ИЛИЯ ДИМИТРОВ СТАТЕВ

Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛ. 3, ВХ.5, ЕТ.2, АП.91

ГР. БУРГАС

 

ГЕОРГИ СТАМАТОВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.91, ВХ.1, ЕТ.6, АП.14

ГР. БУРГАС

 

КРАСИМИР ИВАНЧЕВ ИЛИЕВ

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК" БЛ. 46, ВХ.6, ЕТ.8, АП.74

ГР. БУРГАС

 

РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА-СТОЙИЛКОВИЧ

Ж.К "СТОЯН ЗАИМОВ" БЛ. 59, ВХ.А, ЕТ.3, АП.7

ГР. СЛИВЕН

 

ГЕОРГИ КОСТОВ ВЪЛЧЕВ

Ж.К "ЗОРНИЦА" БЛ.23, ЕТ.1, АП.1

ГР. БУРГАС

 

МАРИЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА

УЛ."ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №15

ГР. БУРГАС

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

УЛ."ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №15, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.11

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3733/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1972 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл. №078016 по Картата на възстановената собственост), по плана на бивша местност "Под шосето", бивш Централен стопански двор "Пети километър" и УПИ ХV в кв.22, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         05.02.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 593 последна промяна: 11:16:10, 05 февруари 2020