Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: сряда, 12 февруари 2020
Валидно до: сряда, 12 февруари 2020, 12:33

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток - Парк "Езеро",  гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по КК на гр. Бургас и изграждане на Крайморски комплекс - семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум, център за обитаване на животински видове и ботаническа градина".

 


свали като pdf разглеждания: 1957 последна промяна: 12:33:32, 12 февруари 2020