Съобщение до Златка Дражева Александрова – ЕТ „Радост и Ники – Златка Дражева“

Съобщение до Златка Дражева Александрова – ЕТ „Радост и Ники – Златка Дражева“

Публикувано на: петък, 14 февруари 2020
Валидно до: петък, 28 февруари 2020, 09:21

 

Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/19/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3655/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

      Община Бургас, съобщава на Златка Дражева Александрова - ЕТ "Радост и Ники - Златка Дражева", с адрес: гр. Бургас ,ул. "Алеко Константинов" №1, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс е съставена покана с изх.№94-01-28657/19/13.02.2020г. на Община Бургас за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №3655/28.11.2010г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на  строеж: "Метален павилион - /№8 по приложна схема/", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.612.306 по КК на гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов", гр. Бургас

       Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

Община Бургас

Главен специалист  - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 604 последна промяна: 09:22:35, 14 февруари 2020