Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 17 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 02 март 2020, 08:56

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задължие

Вид на документа

 

 

65051/17.02.2020 г.

СТОЙКА ДЕЛЕВА ИВАНОВА

 

 

АУЗД №  65051-1/19.09.2018 г., 65052-1/19.09.2018 г.

 

 

64656-1/17.02.2020 г.         

СНЕЖАНА МИЛЧЕВА ХРИСТОВА

 

 

АУЗД№64656 /10.09.2018г., 64655 /10.09.2018г., 64654 /10.09.2018г.

 

65989-1/17.02.2020 г. 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ БОРИСОВ

 

 

АУЗД№ 65989-1/23.10.2018Г.

 

 

61945/17.02.2020 г.    

БУЛАВТО 2003

 

 

 

АУЗД № 61945-1/20.04.2018Г.

 

 

ИП61460-1/17.02.2020 г.    

МОТОРЕЛИ ООД

 

 

АУЗД№ ИП61460-1/27.03.2018г., ИП61461-1/27.03.2018г., ИП61463-1/27.03.2018г., ИП61465-1/27.03.2018г.,

 

 

ИП62048-1/17.02.2020 г.    

ТЕРЕЗА ЙОНЧЕВА ЙОСИФОВА

 

 

АУЗД№

ИП62048 - 1/25.04.2018г.

 

 

ИП58105-1/17.02.2020 г.    

КУМПИРИДЖИ  ООД

 

 

АУЗД№

ИП58105 - 1/25.09.2017 Г.

 

 

ИП65980/17.02.2020 г.    

СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ КАМАЛИЕВ

 

 

 

АУЗД№

ИП65980/23.10.2018г.

 

 

ИП61886-1/17.02.2020 г.    

ЧИТАДЗЕ ГРИГОЛ

 

 

АУЗД№

ИП61886 - 1/16.06.2018 Г.

 

 

ИП67599-1/17.02.2020 г.    

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП67599 - 1/14.12.2018г

 

 

ИП67406-1/17.02.2020 г.    

ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП67406/03.12.2018 Г., ИП67405/03.12.2018 Г., ИП67404/03.12.2018 Г., ИП67402/03.12.2018 Г., ИП67396/03.12.2018 Г.

 

 

ИП66848-1/17.02.2020 г

ТОДОРКА МИЛЕВА ЗИМАРИС

 

 

АУЗД№

ИП66848 - 1/06.11.2018 Г.

 

 

ИП66836-1/17.02.2020 г.    

ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ ИВАЙЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП66836- 1/06.11.2018 Г.. 

 

 

ИП66147-1/17.02.2020 г.

СТЕФАН СТОЙЧЕВ МАРИНЧЕВ

 

 

АУЗД№

ИП66147 - 1/24.10.2018 Г.

 

 

ИП66306-1/17.02.2020 г.    

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕТКОВ

 

 

АУЗД№

ИП66306 - 1/25.10.2018 Г.

 

 

ИП76402-1/17.02.2020 г.    

ЙОАНА КАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА

 

 

АУЗД№

ИП76402 - 1/18.12.2019 Г.

 

 

ИП60279-1/17.02.2020 г.

ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП60279 - 1/17.11.2017 Г., ИП60280 - 1/17.11.2017 Г., ИП60281 - 1/17.11.2017 Г.,

 

 

ИП64107-1/17.02.2020 г. 

МИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП64107 - 1/27.08.2018 Г., ИП64108 - 1/27.08.2018 Г., ИП64109 - 1/27.08.2018 Г., ИП64110 - 1/27.08.2018 Г.,

 

 

ИП58254-1/17.02.2020 г.

КРЕОС

 

 

АУЗД№

ИП58254 - 1/26.09.2017 Г.

 

 

ИП58259-1/17.02.2020 г.    

САЛИ ЕНД СОНЯ

 

 

АУЗД№

ИП58259 - 1/26.09.2017 Г.

 

 

ИП58269-1/17.02.2020 г.    

СИТИ АВАНГАРД

 

 

АУЗД№

ИП58269 - 1/26.09.2017 Г.,

 

 

ИП58526-1/17.02.2020 г.    

МЕГАТЕКС - 98

 

 

 

АУЗД№

ИП58526 - 1/03.10.2017 Г.

 

 

ИП58249-1/17.02.2020 г.    

МЕДИ ГРУП - НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ

 

 

АУЗД№

ИП58249 - 1/26.09.2017 Г.,

 

 

ИП58663-1/17.02.2020 г.    

МОДА АРТ ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП58663 - 1/05.10.2017 Г.

 

 

ИП65814-1/17.02.2020 г.    

КАТЯ РАЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

 

АУЗД№

ИП65813 - 1/16.10.2018 Г., ИП65814 - 1/16.10.2018 Г.,

 

 

ИП76176-1/17.02.2020 г.    

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДРАГОЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП76176 - 1/13.12.2019 Г.,

 

 

ИП75167-1/17.02.2020 г.    

 

СТОЯНКА КРЪСТЕВА РАДЕВА

 

 

АУЗД№

ИП75167 - 1/27.11.2019 Г.,

 

 

ИП75710-1/17.02.2020 г.    

ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ ХРИСТОВ

 

 

АУЗД№

ИП75710 - 1/09.12.2019 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 17.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 749 последна промяна: 09:00:27, 18 февруари 2020