Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 03 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 17 февруари 2020, 09:02

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ГЧ59021-1/03.02.2020

 

АЛЕКСЛОНДОН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ59021-1/17.10.2017

 

2

№ГЧ53937-1/03.02.2020

ДОРИС КО ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ53937-1/30.11.2016

 

3

№ММ74573-1/03.02.2020

МАРКО ГАНЧЕВ МАРКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74573-1/19.11.2019

4

№ММ76945-1/03.02.2020

ПЕТРОВИНА-Д ЕООД

 

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76945-1/24.01.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 03.02.2020 г. до 17.02.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 391 последна промяна: 09:03:38, 18 февруари 2020