Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 20 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 05 март 2020, 16:31

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчени

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

 

1

ДГ11_14-376/20.02.2020

ХРИСТИНА КУРТЕВА ДОБРЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГДГ11_14-376-1/07.07.2016

 

2

ДГ58732/20.02.2020

МАРИНА АТАНАСОВА ВОЙЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58732-1/06.10.2017

 

3

ДГ58019/20.02.2020

ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ58019-1/21.09.2017

 

4

ДГ58077/20.02.2020

УТОПИЯ ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58077-1/25.09.2017

 

5

ДГ60886/20.02.2020

ОРХАН ОСМАН ПОМАК

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ60886-1/10.01.2018

 

6

ДГ60887/20.02.2020

АЛЕКСИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ60887-1/10.01.2018

 

7

ДГ62788/20.02.2020

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62788-1, 62787-1/27.06.2018

 

8

ДГ62807/20.02.2020

ЛИДЕР ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62807-1, 62806-1/27.06.2018

 

9

ДГ62912/20.02.2020

АХМЕД АЛИ АХМЕД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62912-1, 62911-1, 62910-1, 62908-1/29.06.2018

 

10

ДГ63300/20.02.2020

ГАБРИЕЛА-ДОБРИНКА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63300-1/09.07.2018

 

11

ДГ63536/20.02.2020

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63536-1/20.07.2018

 

12

ДГ64940/20.02.2020

НАЙДЕН ЖЕЛЕВ ТОНЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64940-1/17.09.2018

 

13

ДГ64946/20.02.2020

ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ МУДЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ64946-1, 64941-1/17.09.2018

 

14

ДГ65080/20.02.2020

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65080-1, 65070-1/19.09.2018

 

15

ДГ65097/20.02.2020

АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65097-1,65104-1/19.09.2018

 

16

ДГ65389/20.02.2020

ЗИНКА СЛАВОВА БОРНЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65389-1/27.09.2018

 

17

ДГ65541/20.02.2020

ДИЛЯН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65541-1/02.10.2018

 

18

ДГ66795/20.02.2020

ЯНКА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66795-1, 66794-1/05.11.2018

 

19

ДГ67741/20.02.2020

ЛАЗУР-АНЮ МАТЕЕВ ЕТ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67741-1, 67739-1/17.12.2018

 

20

ДГ75943/20.02.2020

НЕВЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75943-1/11.12.2019

 

21

ДГ76423/20.02.2020

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76423-1/18.12.2019

 

22

ДГ76426/20.02.2020

МИЛЕН ИВАНОВ МАТЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76426-1/18.12.2019

 

23

ДГ76456/20.02.2020

ТИНКА ПЕТКОВА ЧИЛИКОВА-ЯНУЗОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76456-1/19.12.2019

 

24

ДГ76670/20.02.2020

ВАЙЦМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76670-1/17.01.2020

 

25

ДГ76742/20.02.2020

НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76742-1, 76739-1/20.012020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 20.02.2020 г. до 05.03.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 590 последна промяна: 16:33:52, 20 февруари 2020