Съобщение за обнародване в ДВ съобщение за иработен ПУП-ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно облсужване м.Келева нива

Съобщение за обнародване в ДВ съобщение за иработен ПУП-ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно облсужване м.Келева нива

Публикувано на: вторник, 25 февруари 2020
Валидно до: сряда, 25 март 2020, 12:17

СЪОБЩЕНИЕ 
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.15 от 21.02.2020г. e обнародвано:

 

- Съобщение за изработен ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722, 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".  

 


свали като pdf разглеждания: 865 последна промяна: 12:18:58, 25 февруари 2020