Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 26 февруари 2020
Валидно до: сряда, 11 март 2020, 16:53

 

ДО: ПЕТКО ПЕЕВ КРАНТЕВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ"

БЛ.21, ВХ.3, ЕТ., АП.13

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: КРЕМЕНА СИМЕОНОВА ЦОЛОВА

УЛИЦА "ДУНАВ" №5

ЕТ.1, АП.1

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: НИКОЛИНА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ"

БЛ.37, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ПЕПА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ"

БЛ.53, ЕТ.13, АП.92

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ПЕТРА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ"

БЛ.47, ЕТ.8

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: КЕРА ХРИСТОВА КАРАПЧАНСКА

УЛИЦА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №4

КВАРТАЛ БАНЕВО

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК"

БЛ.20, ВХ.10, ЕТ.1

ГРАД БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.436 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от

8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят

писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"

до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

Д.Ахмакова

Гл.спец. АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 504 последна промяна: 16:54:22, 26 февруари 2020