Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Публикувано на: четвъртък, 27 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 12 март 2020, 15:45

 

ДО: МАРИЙКА ХРИСТОВА ЗОТЕВА

УЛИЦА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№25

СЕЛО ИЗВОР

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.436 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от

8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят

писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"

до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д.Ахмакова

Главен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 

 


свали като pdf разглеждания: 570 последна промяна: 15:46:44, 27 февруари 2020