Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 06 март 2020
Валидно до: петък, 20 март 2020, 11:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№66076/06.03.20

АЙШЕ ХАСАН ФАЛДЖЪ

ДНИ ТБО

АУЗД№66076/24.02.2020г

2

ГС№66058/06.03.20

ПЕТЯ ЯНКОВА АТАНАСОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№66058/27.01.2020г

3

ГС№66037/06.03.20

АНИФЕ МЕХМЕД ОСМАН

ДНИ ТБО

АУЗД№66037/03.02.2020г

4

ГС№65387/06.0320

АБИС ИНСПИРЕЙШЪН ЕООД

ДНИ ТБО

АУЗД№65387/21.10.2018г

5

ГС№65262/06.03.20

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ ДАНЧЕВ

ДПС

АУЗД№65262/24.02.2020г

6

ГС№65259/06.03.20                                       

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ДПС

АУЗД№65259/24.01.2020

7

ГС№65219/06.03.20

МИЛЕНА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

ДПС

АУЗД№65219/24.01.2020

8

ГС№65218/06.03.20

ИЛИЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДПС

АУЗД№65218/24.01.2019

9

ГС№65170/06.03.20

МАРТИН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

ДПС

АУЗД№65170/11.02.2020

10

ГС№64697/06.03.20

ЕНЮ ДИМИТРОВ ЕНЕВ

ДПС ДНИ ТБО

АУЗД№64697/11.02.2020

11

ГС№64578/06.03.20

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ДПС ДНИ ТБО

АУЗД№64578/28.01.20

12

ГС№64399/06.03.20

СЪБИНА АНГЕЛОВА МОТОРДЖИЕВА

ДПС

АУЗД№64399/24.02.20

13

ГС№64506/06.03.20

ВАЛЯ СТОЯНОВА ГОЧЕВА

ДПС

АУЗД№64506/12.09.28

14

ГС№64577/06.03.20

СТЕФАН АНДОНОВ ЯНКОВ

ДПС

АУЗД№64577/19.01.20

15

ГС№64603/06.03.20

АЙШЕ МЕМЕТ МЕХМЕД

ДПС

АУЗД№64603/28.02.2020

16

ГС№64410/06.03.20

ЯНКО ПЕНКОВ ПЕНЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№64410/28.02.2020

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 06.03.2020 г. до 20.03.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 394 последна промяна: 11:01:58, 10 март 2020