Съобщение до Михаил Александров Кърлин - Председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България"

Съобщение до Михаил Александров Кърлин - Председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България"

Публикувано на: вторник, 10 март 2020
Валидно до: вторник, 10 март 2020, 17:10

Община Бургас съобщава писмо с изх.№70-00-1517/3/09.03.2020г., относно принудително изпълнение на Заповед №3647/28.11.2019г. и Заповед №3649/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

      Община Бургас, съобщава на Михаил Александров Кърлин - Председател на "Национална потребителна кооперация на слепите в България", с адрес гр. София, район Илинден, ул. "Вардар" №71, ет.2 писмо с изх.№ 70-00-1517/3/09.03.2020г. на Община Бургас, относно принудително изпълнение на Заповед №3647/28.11.2019г. и Заповед №3649/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на строежи: "Метален павилион"- /№12 по приложна схема/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.612.306 по КК на гр. Бургас и  "Метален павилион - /№14 по приложна схема/", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.612.306 по КК на гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов", гр. Бургас.

       Със съдържанието на писмото може да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

Община Бургас

Главен специалист "Контрол на строителството"  - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 947 последна промяна: 17:12:06, 10 март 2020