Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 13 март 2020
Валидно до: сряда, 01 април 2020, 12:10

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

 

64317/13.03.2020 г.    

ВЕЛИСЛАВА МАНЧЕВА ХРИСТОВА

АУЗД №  64317-1/29.08.2018 г.

 

 

65552-1/13.03.2020 г.         

МИХАИЛ ЙОВКОВ АЛАДЖОВ

АУЗД №65552 /03.10.2018г..

 

 

61744-1/13.03.2020 г.         

БРИГ 2009

АУЗД№ 61744-1/10.04.2018Г.

 

 

77587/13.03.2020 г.    

СТОЯН ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ

АУЗД № 77587-1/27.02.2020Г.

 

 

ИП65803-1/13.03.2020 г.    

НИКОЛАЙ ТЕМЕЛКОВ КОЛЕВ

 

АУЗД№ ИП65803-1/16.10.2018г.,

 

 

ИП65561-1/13.03.2020 г.    

 

АЛИ ИДРИЗ ФАЛДЖЪ

АУЗД№

ИП65561 - 1/03.10.2018г.

 

 

ИП65888-1/13.03.2020 г.    

Т ТИРОН ЕООД

АУЗД№

ИП65888 - 1/18.10.2018 Г.

 

 

ИП63980/13.03.2020 г

ЕКСПИРИЪНС ЧАЙНИИЙЗ ЕОД

АУЗД№

ИП639800/23.08.2018г.

 

 

ИП62212-1/13.03.2020 г.    

ВЕКТОР 2012 ЕООД

АУЗД№

ИП62212 - 1/16.05.2018 Г.,№62211-1/16.05.2018  Г., №62209-1/16.05.2018  Г., №62208-1/16.05.2018  Г., №62207-1/16.05.2018  Г.,

 

 

ИП67316-1/13.03.2020 г.    

МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ АД

АУЗД№

ИП67316 - 1/28.11.2018г, ИП67315 - 1/28.11.2018г, ИП67314 - 1/28.11.2018г, ИП67313 - 1/28.11.2018г, ИП67312 - 1/28.11.2018г, ИП67311 - 1/28.11.2018г, ИП67310 - 1/28.11.2018г, ИП67307 - 1/28.11.2018г, ИП67303 - 1/28.11.2018г, ИП67300 - 1/28.11.2018г, ИП67308 - 1/28.11.2018г

 

 

ИП62680-1/13.03.2020 г.    

МЕБЕЛ ПАРТНЕРС ЕООД

АУЗД№

ИП62680/26.06.2018Г

 

 

ИП67253-1/13.03.2020 г.    

ДИМА - ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА

 

АУЗД№

ИП67253 - 1/28.11.2018 Г.,№67252/28.112018, ИП67251 - 1/28.11.2018г, ИП67250 - 1/28.11.2018г

 

 

ИП61439-1/13.03.2020 г.    

ДОГРАМА АД

АУЗД№

ИП61439- 1/27.03.2018 Г..  ИП61440- 1/27.03.2018 Г, ИП61442- 1/27.03.2018 Г, ИП61443- 1/27.03.2018 Г

 

 

ИП67249-1/13.03.2020 г.    

БУЛ ЕНЕРДЖИ СТРОЙ

АУЗД№

ИП67249 - 1/28.11.2018 Г., ИП67248 - 1/28.11.2018 Г.

 

 

ИП67577-1/13.03.2020 г.    

ИВАН СТАЙКОВ АТАНАСОВ

АУЗД№

ИП67577 - 1/14.12.2018 Г.

 

 

ИП66606-1/13.03.2020 г.    

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЯНЕВ

 

АУЗД№

ИП66606 - 1/30.10.2018 Г.

 

 

ИП66508-1/13.03.2020 г.    

ЯНЧО ВЪЛЧАНОВ ВЪЛЧАНОВ

АУЗД№

ИП66508 - 1/29.10.2018 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.03.2020 г. до 01.04.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 284 последна промяна: 12:11:14, 24 март 2020