Съобщение до Калина Иванова Господинова

Съобщение до Калина Иванова Господинова

Публикувано на: петък, 03 април 2020
Валидно до: петък, 17 април 2020, 16:32

ДО: КАЛИНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА

УЛИЦА "МАНАСТИРСКА"№15

ГРАД ПОМОРИЕ

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция ЦАУ "Освобождение", ж.к. "Славейков", гр. Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


свали като pdf разглеждания: 670 последна промяна: 16:33:58, 03 април 2020