Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 06 април 2020
Валидно до: вторник, 21 април 2020, 17:01

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 64352-1/06.04.2020 г.

 

РУМЯНА КОЛЕВА КОЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64351-1/29.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64352-1/29.08.2018 г.

2

№СВ 66381-1/06.04.2020 г.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66381-1/26.10.2018 г.

3

№СВ 66245-1/06.04.2020 г.

МЕХМЕД ХАЛИЛ ДЕЛИАМЕД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66245-1/25.10.2018 г.

4

№СВ 66394-1/06.04.2020 г.

ИЛИЯ АХМЕДОВ ЕМИН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66394-1/26.10.2018 г.

5

№СВ 66253-1/06.04.2020 г.

ИВАН ТОДОРОВ БОЖИЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66253-1/25.10.2018 г.

6

№СВ 63847-1/06.04.2020 г.

ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТАМБОЛИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци 

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63843-1/17.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63844-1/17.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63845-1/17.08.2018 г.

 Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63846-1/17.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63847-1/17.08.2018 г.

7

№СВ 65205-1/06.04.2020 г.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕЙКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65205-1/21.09.2018 г.

8

№СВ 62197-1/06.04.2020 г.

АНКА МИТКОВА КАМИЛКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 62196-1/14.05.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 62197-1/14.05.2018 г.

9

№СВ 66445-1/06.04.2020 г.

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДИЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66445-1/29.10.2018 г.

10

№СВ 65247-1/06.04.2020 г.

ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА ИЛЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65247-1/25.09.2018 г.

11

№СВ 66561-1/06.04.2020 г.

МАРТИН МИЛАНОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66561-1/30.10.2018 г.

12  

№СВ 65217-1/06.04.2020 г.

ГАФИЯТУЛЛИН ИЛДАР РАИЛЕВИЧ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65217-1/21.09.2018 г.

13

№ СВ 66865-1/06.04.2020 г

АНДРЕЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

на  Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66864-1/06.11.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66865-1/06.11.2018 г.

14

№ СВ 66391-1/06.04.2020

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66391-1/26.10.2018 г.

15

№ СВ 65202-1/06.04.2020 г.

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ГАРАБИТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65202-1/21.09.2018 г.

16

№ СВ 66867-1/06.04.2020

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66866-1/06.11.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66867-1/06.11.2018 г.

17

№СВ 65295-1/06.04.2020 г.

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65295-1/26.09.2018

18

№СВ 65246-1/06.04.2020 г.

ЕМИЛ МАРИНОВ ИЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65246-1/25.09.2018

19

№СВ 66459-1/06.04.2020 г.

ИВАН ЯНЕВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66459-1/29.10.2018

20

№СВ 66461-1/06.04.2020 г.

МИХАИЛ ИВАНОВ ТОМОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66461-1/29.10.2018

21

№СВ 66453-1/06.04.2020 г.

ЯНКО СТОЙЧЕВ СТОЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66453-1/29.10.2018

Настоящият списък е в сила за периода от 06.04.2020 г. до 21.04.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 617 последна промяна: 17:03:01, 07 април 2020