Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 08 април 2020
Валидно до: сряда, 22 април 2020, 11:10

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 63644-1/08.04.2020 г.

 

МОВЕС ТРАНС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63643-1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63644-1/27.07.2018 г.

2

№СВ 64612-1/08.04.2020 г.

М МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64612-1/07.09.2018 г.

3

№СВ 63715-1/08.04.2020 г.

ТРЕЙДМЕТАЛ-06 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63714-1/02.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63715-1/02.08.2018 г.

4

№СВ 66584-1/08.04.2020 г.

МЕЧТАН ДОМ 2005 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66584-1/30.10.2018 г.

5

№СВ 63713-1/08.04.2020 г.

АНТАРЕС 67

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63711-1/02.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63712-1/02.08.2018 г.

 Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63713-1/02.08.2018 г.

6

№СВ 63610-1/08.04.2020 г.

МУЛТИСКАНДИНАВИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63608-1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63609-1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63610-1/26.07.2018 г.

7

№СВ 62372-1/08.04.2020 г.

БРАТЯ ЯНЕВИ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 62372-1/20.06.2018 г.

8

№СВ 67788-1/08.04.2020 г.

ЖИВКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67788-1/18.12.2018 г.

9

№СВ 66423-1/08.04.2020 г.

ДАНЧО ДРАЖЕВ ХАДЖИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66423-1/26.10.2018 г.

10

№СВ 63238-1/08.04.2020 г.

МИЛКА ИВАНОВА БОДУРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63232-1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63233-1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63234-1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63235-1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63236-1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63237-1/05.07.2018 г

. Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63238-1/05.07.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.04.2020 г. до 22.04.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 829 последна промяна: 11:11:25, 10 април 2020