Съобщение до „ПОПОВ ИНВЕСТ 2014“ ЕООД

Съобщение до „ПОПОВ ИНВЕСТ 2014“ ЕООД

Публикувано на: понеделник, 11 май 2020
Валидно до: четвъртък, 14 май 2020, 13:33

 

Съобщение до "ПОПОВ ИНВЕСТ 2014" ЕООД, представлявано от Никита Владимирович Попов, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Княз Борис I" № 219, вх.6, ет.1, ап.27.

 

 

 

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ПОПОВ ИНВЕСТ 2014" ЕООД, представлявано от Никита Владимирович Попов, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Княз Борис I" № 219, вх.6, ет.1, ап.27, партер, че на основание чл. 57а, ал. 2 във връзка с чл. 57а, ал. 1, т. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 9 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, е съставен Констативен Акт № "З"-8/09.03.2020 г. за премахване на преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал. 1, т.2 предложение последно от ЗУТ, представляващ  "ПАВИЛИОН - 15.00 кв.м." на позиция Е24 по одобрена схема на "Приморски парк".

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в  Дирекция "ЦАУ Зора", Община Бургас (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: тел. 056/84 13 03- Цветан Атанасов, гл. специалист КС.

Възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая №206), в 3 (три)- дневен срок, от съобщаването му.

               Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 


свали като pdf разглеждания: 296 последна промяна: 13:34:23, 11 май 2020