Съобщение до „ЮТОРЕСТ“ ООД

Съобщение до „ЮТОРЕСТ“ ООД

Публикувано на: понеделник, 11 май 2020
Валидно до: четвъртък, 14 май 2020, 13:34

 

Съобщение до "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер.

 

 

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер, че на основание чл. 57а, ал. 3 във връзка с чл. 57а, ал. 1, т. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 9 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, е издадена Заповед № 882/09.04.2020 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 предложение последно от ЗУТ : "ПАВИЛИОН - 15.00 кв.м." поставен на позиция Е25 по одобрена схема на "Приморски парк".

Със съдържанието на Заповед № 882/09.04.2020 г. може да се запознаете в  Дирекция "ЦАУ Зора", Община Бургас (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: тел. 056/84 13 03- Цветан Атанасов, гл. специалист КС.

Възражения по Заповед № 882/09.04.2020 г. могат да бъдат подавани в Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая №206), в 14 дневен срок, от съобщаването и.

                   Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 


свали като pdf разглеждания: 270 последна промяна: 13:34:56, 11 май 2020