Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: вторник, 02 юни 2020
Валидно до: вторник, 02 юни 2020, 12:34

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Постройка за асансьор към СОУ «Димчо Дебелянов», намиращо се в УПИ III-420, кв.52 по ПУП-ПРЗ на к-с «Славейков», гр. Бургас".

 


свали като pdf разглеждания: 731 последна промяна: 12:35:44, 02 юни 2020