Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 04 юни 2020
Валидно до: четвъртък, 18 юни 2020, 16:48

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

ДГ635701/04.06.2020

БУРГ ИНВЕСТ ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63570-1, 63569-1, 63568-1, 63567-1, 63566-1, 63564-1/24.07.2018

2

ДГ64907/04.06.2020

ГЕОДЕКОР-1 ООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64907-1/14.09.2018

3

ДГ67007/04.06.2020

БУРГАС-ТМ-ИНЖЕНЕРИНГ-МИХОВИ ТОДОРОВ СИЕ СД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67007-1, 67006-1, 67005-1, 67004-1, 67003-1, 67002-1, 67001-1, 67000-1, 66999-1, 66998-1/20.11.2018

4

ДГ67050/04.06.2020

ИЛ ВЕС ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67050-1/22.11.2018

5

ДГ67054/04.06.2020

БУРГ ИНВЕСТ ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67054-1, 67059-1, 67058-1, 67057-1, 67056-1, 67055-1/22.11.2018

6

ДГ67526/04.06.2020

КОРЕКТ СТРОЙ БИЛДИНГ ООД

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67526-1, 67527-1/11.12.2018

7

ДГ70110/04.06.2020

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДНИ, ТБО

 

Акт за установяване на задължения №ДГ70110-1/30.04.2019

8

ДГ72305/04.06.2020

КОРСА НИС ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72305-1/29.07.2019

9

ДГ71594/04.06.2020

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

ДН И, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71594-1/05.07.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.06.2020 г. до 18.06.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 451 последна промяна: 16:49:44, 04 юни 2020