Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 16 юни 2020
Валидно до: вторник, 30 юни 2020, 15:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

61248 / 16.06.2020 г.

ЕТ "ТОЦИК-КИРИЛКА ТОДОРОВА"

*********

АУЗ № ГЯ61248-1 / 14,02,2018 г.

2.

67150 / 16.06.2020 г.

"ТРЪБОПРОВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 2015" ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ67150-1; ГЯ67151-1; ГЯ67152-1; ГЯ67153-1; ГЯ67154-1; ГЯ67155-1; ГЯ67156-1; ГЯ67157-1; ГЯ67158-1; ГЯ67159-1; ГЯ67160-1; ГЯ67161-1; ГЯ67162-1; ГЯ67163-1; ГЯ67164-1; ГЯ67165-1; ГЯ67166-1; ГЯ67167-1 и ГЯ67168-1 от 23,11,2018 г.

3.

70329 / 16.06.2020 г.

ВЕЛИНА ВЕЛКОВА ЛАЗАРОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70329-1 и 70330-1 от 08,05,2019 г.

4.

62292 / 16.06.2020  г.

АТАНАС АЛЕКСИЕВ МАДЖАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ62292-1; ГЯ62293-1  и ГЯ62294-1 от 14,06,2018 г.

5.

62352 / 16.06.2020 г..

РУМЯНА ВЕЛИКОВА НАНЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ62352-1; ГЯ62353-1  и ГЯ62354-1 от 19,06,2018 г.

6.

62463 / 16.06.2020 г.

"ТРИЕЛ" ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ62463-1; ГЯ62464-1; ГЯ62465-1; ГЯ62466-1; ГЯ62467-1 и ГЯ62468-1 от 21,06,2018 г.

7.

62710 / 16.06.2020 г.

РОСИЦА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ62710-1 и ГЯ62713-1 от 26,06,2018 г.

8.

62763 / 16.06.2020 г.

ЯСЕН ПЕТРОВ МИТОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ62763-1; ГЯ62766-1; ГЯ667-1; ГЯ62768-1; ГЯ62770-1; ГЯ62773-1 и ГЯ62774-1 от 27,06,2018 г.

9.

63112 / 16.06.2020 г.

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ63112-1; ГЯ63112-1; ГЯ63112-1; ГЯ63112-1; ГЯ63112-1 и ГЯ63112-1 от 03,07,2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.06.2019 г. до 30.06.2019 г.    


свали като pdf разглеждания: 366 последна промяна: 15:03:04, 16 юни 2020