Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 16 юни 2020
Валидно до: вторник, 30 юни 2020, 15:03

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ73673-1/12.06.2020г.

 

КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73673-1/19.09.2019

№ММ73672-1/19.09.2019

№ММ73671-1/19.09.2019

№ММ73670-1/19.09.2019

 

2

№ ММ72016 - 1/12.06.2020 г.

БАЛЮ ИВАНОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72016-1/15.07.2019

№ММ72017-1/15.07.2019

№ММ72018-1/15.07.2019

 

3

№ ММ71213-1/12.06.2020 г.

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МАМУЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71213-1/18.06.2019

4

№ММ75466-1/12.06.2020г.

 

ПЕТКО АТАНАСОВ КОЛАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75466-1/03.12.2019

5

№ ММ76902-1/12.06.2020г.

 

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЗАХАРИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76902-1/23.01.2020

6

ММ69372-1/12.06.2020г.

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69371-1/02.04.2019

№ММ69372-1/02.04.2019

7

№ ММ73562 - 1/12.06.2020 г.

 

"ЕСКОМ ЕЮ" ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73562-1/13.09.2019

8

№ ММ70681-1/12.06.2020г.

 

ПЕТЪР ДИМОВ ПИШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70681-1/27.05.2019

9

№ ММ77929 - 1/16.06.2020 г.

 

ПЕТЪР ИВАНОВ БОНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77929-1/13.05.2020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 376 последна промяна: 15:04:09, 16 юни 2020