Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 15 юни 2020
Валидно до: понеделник, 29 юни 2020, 15:04

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

63727/15.06.2020

РАДОСТИН ПАНАЙОТОВ ДИОМОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63727-1, 63725-1, 63722-1, 63720-1/02.08.2018

2

67186/15.06.2020

БУЛ ФОТО 78 ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67186-1/23.11.2018

3

69560/15.06.2020

КОСТА СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69560-1, 69556-1/09.04.2019

4

70046/15.06.2020

МИЛЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА КОВАНОВА-ГЕНОВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70046-1, 70045-1, 70042-1/24.04.2019

5

70093/15.06.2020

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛАРОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70093-1/25.04.2019

6

71683/15.06.2020

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72683-1, 71681-1/08.07.2019

7

75646/15.06.2020

ДОНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ДНИ, ТБО

 

Акт за установяване на задължения №ДГ75646-1/06.12.2019

8

76238/15.06.2020

ЧЕРИТО ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76238-1/16.12.2019

9

78247/15.06.2020

СТЕФАН СИМЕОНОВ ПЕЙКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ78247-1, 78246-1, 78245-1, 78244-1, 78243-1/15.05.2020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 15.06.2020 г. до 29.06.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 341 последна промяна: 15:05:14, 16 юни 2020