Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 29 юни 2020
Валидно до: сряда, 15 юли 2020, 09:18

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

67234 / 29.06.2020 г.

"ТОТАЛ СПЕД" ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ67234-1 и ГЯ67235-1 от 28,11,2018 г.

2.

67239 / 29.06.2020 г.

"УКРТРАНССЕЛИХОЗ  ИНВЕСТ" ООД

*********

АУЗ №№: ГЯ67239-1; ГЯ67240-1; ГЯ67241-1; ГЯ67242-1 и ГЯ67243-1 от 28,11,2018 г.

3.

67369 / 29.06.2020 г.

"М ТРАНС" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ67369-1 / 03,12,2018 г.

4.

67503 / 29.06.2020  г.

АНТОНИЯ ЩЕРЕВА СКУЛИЕВА-СТОЙЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ67503-1 / 07,12,2018 г.

5.

67516 / 29.06.2020 г.

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ67516-1 / 10,12,2018 г.

6.

67525 / 29.06.2020 г.

ПАВЛИНА ГЕНОВА ПЕНЕВА

*********

АУЗ № ГЯ67525-1 / 11,12,2018 г.

7.

67747 / 29.06.2020 г.

ЮЛИЯН ПЕТКОВ ЙОСИФОВ

*********

АУЗ № ГЯ67747-1 / 17,12,2018 г.

8.

    67749 / 29.06.2020 г.

ДИМИТЪР КОСТОВ ЛАЗАРОВ

*********

АУЗ № ГЯ67749-1 / 17,12,2018 г.

9.

67795 / 29.06.2020 г.

АЛИШЕР ЖАЛОЛИДИНОВИЧ МУЛЛОДЖАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ67795-1 / 18,12,2018 г.

10.

67836 / 29.06.2020 г.

ПЕТЪР ДИМОВ КЕХАЙОВ

*********

АУЗ № ГЯ67836-1 / 20,12,2018 г.

11.

67897 / 29.06.2020 г.

МАНОЛ ВАСИЛЕВ КАСЪРОВ

*********

АУЗ № ГЯ67897-1 / 27,12,2018 г.

 12.

67900 / 29.06.2020 г.

ЗОРКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ67900-1 / 27,12,2018 г.

 13.

70864 / 29.06.2020 г.

ЯНА ДИМИТРОВА СТОЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70864-1 и ГЯ70864-1 от/ 05,06,2019 г.

 14.

71381 / 29.06.2020 г.

КРАСИМИР ДИЯНОВ МИХАЙЛОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ71381-1; ГЯ71392-1; ГЯ71393-1 и ГЯ71394-1 от/ 27,06,2019 г.

 15.

73194 / 29.06.2020 г.

МИХАИЛ АНДОНОВ ПЕТКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73194-1 и 73195-1 от/ 23,08,2019 г.

16.

73841 / 29.06.2020 г.

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ73841-1 и ГЯ73841-1 от 11,10,2019 г.

17.

73957 / 29.06.2020 г.

ДИЯН ДИМИТРОВ ЙОРГОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73957-1; ГЯ73958-1 и ГЯ73959-1 22,10,2019 г.

18.

73969 / 29.06.2020 г.

КЛИМЕНТИНА ЦВЕТАНОВА СТАНЧЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ73969-1 и ГЯ73970-1 от 22,10,2019 г.

19.

73973 / 29.06.2020 г.

СЛАВИ АНДОНОВ АНДОНОВ

*********

АУЗ № ГЯ73973-1 / 23,10,2019 г.

20.

73976 / 29.06.2020 г.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ73976-1 и ГЯ73977-1 от 24,10,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.06.2019 г. до 15.07.2019 г.    


свали като pdf разглеждания: 84 последна промяна: 09:20:54, 30 юни 2020