До всички заинтересовани собственици

До всички заинтересовани собственици

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 17:15

До всички заинтересовани собственици

Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на "жилищна сграда", в УПИ VI-19, кв.8 по плана на ПЗ "Победа", гр.Бургас.
Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч., тел: 056/85 23 45
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 от ЗНИ.


Мариана Танева Главен специалист - " УПА"
Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 592 последна промяна: 11:44:25, 03 юли 2020