СЪОБЩЕНИЕ ЗА изготвен проект за изменение ПУП–ПРЗ за УПИ IХ-589, кв.22 по плана на кв.Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност „Пиринч тарла“, землище на кв.Ветрен ПИ с идентификатори 07079.702.830 и 07079.12.917 по КК на гр.Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА изготвен проект за изменение ПУП–ПРЗ за УПИ IХ-589, кв.22 по плана на кв.Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност „Пиринч тарла“, землище на кв.Ветрен ПИ с идентификатори 07079.702.830 и 07079.12.917 по КК на гр.Бургас.

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 17:15

ДО:ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА
Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6
ГРАД БУРГАС

ДО: ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ
Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6
ГРАД БУРГАС

ДО: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.59, ВХ.4, ЕТ.5
ГРАД БУРГАС

ДО: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ УЗУНОВ
УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА" №95, ЕТ.2, АП.10
ГРАД БУРГАС


ДО: ДАНИЕЛА ВИТАНОВА КОЖУХАРСКА
УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА", БРЛ.95, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.10
ГРАД БУРГАС


ДО: ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
УЛИЦА "МИНЕРАЛНА"№8
КВАРТАЛ ВЕТРЕН
ГРАД БУРГАС

ДО: ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
УЛИЦА "МИНЕРАЛНА"№16
КВАРТАЛ ВЕТРЕН
ГРАД БУРГАСУведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-589, кв.22 по плана на кв.Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност "Пиринч тарла", землище на кв.Ветрен ПИ с идентификатори 07079.702.830 и 07079.12.917 по КК на гр.Бургас.
Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",
ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от
8,30 до 12,30 ч.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят
писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"
до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 


Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919

 

 


свали като pdf разглеждания: 553 последна промяна: 14:21:58, 03 юли 2020