Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 14:22

 

ДО:ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6

ГРАД БУРГАС

 

ДО: ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6

ГРАД БУРГАС

 

ДО: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.59, ВХ.4, ЕТ.5

ГРАД БУРГАС

 

ДО: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ УЗУНОВ

УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА" №95, ЕТ.2, АП.10

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ДАНИЕЛА ВИТАНОВА КОЖУХАРСКА

УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА", БРЛ.95, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.10

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

УЛИЦА "МИНЕРАЛНА"№8

КВАРТАЛ ВЕТРЕН

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

УЛИЦА "МИНЕРАЛНА"№16

КВАРТАЛ ВЕТРЕН

ГРАД БУРГАС                                                                                                 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-589, кв.22 по плана на кв.Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност "Пиринч тарла", землище на кв.Ветрен ПИ с идентификатори 07079.702.830 и 07079.12.917 по КК на гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от

8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят

писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"

до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

 

 Д.Ахмакова

 Главен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 606 последна промяна: 14:23:26, 03 юли 2020