СЪОБЩЕНИЕ ЗА за издадено разрешение за строеж № О-67 от 09.06.2020г. за обект: „МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.702.542.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС“ в УПИ ІV-542, кв.32 по плана на кв.Ветрен

СЪОБЩЕНИЕ ЗА за издадено разрешение за строеж № О-67 от 09.06.2020г. за обект: „МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.702.542.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС“ в УПИ ІV-542, кв.32 по плана на кв.Ветрен

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 17:15

ДО
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
ЛАДКА ЙОВЧЕВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР ЦВЯТКОВ КАЛЧЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

УЛИЦА "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №9
ГРАД БУРГАС


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадено разрешение за строеж № О-67 от 09.06.2020г. за обект: "МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.702.542.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС" в УПИ ІV-542, кв.32 по плана на кв.Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.702.542 по КК на гр. Бургас


Д.АХМАКОВА
Главен специалист АС
Тел: 056/860919

 


свали като pdf разглеждания: 600 последна промяна: 14:54:54, 03 юли 2020