СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: петък, 03 юли 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

 


ДО
НЕДЯЛКА ДИМОВА РАДАНОВА
ГР.БУРГАС, УЛ"ФЕРДИНАНДОВА"№38

ДО
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ПЕТКАНОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ."ЗВЪНИКА"№6, ЕТ.5, АП.13

ДО
СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА ЗЛАТАНОВА
ГР.СОФИЯ, УЛ."ТИМОК"№49, ЕТ.3, АП.10

ДО
СТОЯН КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ
ГР.СОФИЯ, Ж.К."КРАСНО СЕЛО" №14А, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2

ДО
ЗЛАТКА ДАМЯНОВА БОНЕВА
ГР.СОФИЯ, БУЛ."ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ"№59, ВХ.3, ЕТ.4, АП.12


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-452, VI-451 и V-447 в кв.175 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.613.219, 07079.613.218 и 07079.613.214 по КК на гр.Бургас и РУП УПИ VII-452, VI-451 и V-447 в кв.175 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.613.219, 07079.613.218 и 07079.613.214 по КК на гр.Бургас
Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.


Гл. специалист:........................
И.Петракиева

 

 


свали като pdf разглеждания: 641 последна промяна: 15:38:44, 03 юли 2020