Съобщение до Таня Радева за издаден констативен акт №О-12/12.06.2020г.

Съобщение до Таня Радева за издаден констативен акт №О-12/12.06.2020г.

Публикувано на: вторник, 07 юли 2020
Валидно до: вторник, 21 юли 2020, 15:06

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Таня Дикова Радева с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Околчица" №16 за съставен Констативен акт №О-12/12.06.20г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-12/12.06.2020г. за строеж: "Външна тоалетна", находящ се частично върху уличната регулация на ул."Осъм" и в УПИ III-426, кв.54 по плана на кв."Ветрен", гр.Бургас.

На основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в седемдневен срок от съобщаването му.

За запознаване с Констативен акт №О-12/12.06.20г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева (тел:056 86 09 21)

 


свали като pdf разглеждания: 629 последна промяна: 15:06:54, 07 юли 2020