Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: сряда, 08 юли 2020
Валидно до: сряда, 08 юли 2020, 15:04

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

"Доставка и монтаж на два броя Автоматични измервателни станции /АИС/ за контрол качеството на въздуха по отношение замърсител фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз".

 


свали като pdf разглеждания: 717 последна промяна: 15:05:30, 08 юли 2020