Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 08 юли 2020
Валидно до: сряда, 22 юли 2020, 16:41

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

70164 / 08.07.2020 г.

СТОЯНКА МАРИНОВА ЕНЧЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ7070164-1 и ГЯ7070166-1 от 02,05,2019 г.

2.

71132 / 08.07.2020 г.

МИРОСЛАВА ТОШКОВА СТОИЛОВА

*********

АУЗ № ГЯ71132-1 / 27,06,2019 г.

3.

74215 / 08.07.2020 г.

ВИКТОР ИВАНОВ БЪРСАКОВ

*********

АУЗ № ГЯ74215-1 / 27,06,2019 г.

4.

75268 / 08.07.2020  г.

СТАНИМИР ЕМИЛОВ ИЛИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ75268-1 / 29,11,2019 г.

5.

76025 / 08.07.2020 г.

ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

*********

АУЗ № ГЯ76025-1 / 11,12,2019 г.

6.

76134 / 08.07.2020 г.

СИМЕОН ХРИСТОВ СИВРИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ76134-1 / 12,12,2019 г.

7.

76210 / 08.07.2020 г.

СВЕТЛА ДЕКОВА НЕДЕЛЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ76210-1 / 13,12,2019 г.

8.

    76376 / 08.07.2020 г.

ЯНКА СИМЕОНОВА ГУНЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ76376-1 / 18,12,2019 г.

9.

76483 / 08.07.2020 г.

НИКОЛА КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ76483-1 / 19,12,2019 г.

10.

76516 / 08.07.2020 г.

РУМЕН СПАСОВ ЧИПИЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ76516-1 / 20,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.07.2019 г. до 22.07.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 604 последна промяна: 16:42:56, 08 юли 2020